Project


Síntesi del projecte:

“Science: Una aproximació plurilingüe a l’aprenentatge de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural”. El projecte consisteix en usar la llengua anglesa a Cicle Superior per tal d’adquirir i/o ampliar informació i coneixements de medi natural, social i cultural gràcies a l’ús de webs, blogs i altres recursos en llengua anglesa en una situació d’aprenentatge plurilingüe basat primordialment en l’ús de les TIC.

 
Experiències prèvies:

.-Projecte Orator 2003-2005
.-Pla d’innovació de llengües estrangeres: 2005 -2008
.-Premi d’Oratòria de CS 2006
.-Associació Multilateral Comènius “Castles and Countries” 2007-2009. Centre associat.
.-PELLE: 2008-2011
.-Experiències de correu electrònic amb alumnes de diverses escoles de Suècia, Alemanya, Dinamarca, Anglaterra, EEUU, Polònia, Itàlia...2000-2012
.-Associació Multilateral Comènius “Here we are” 2011-2013. Centre Coordinador.


Horari de l'àrea de llengua Anglesa: 

Tres sessions de classe d’anglès a cada curs de Primària i una a P5.Proposta de Treball:

El projecte s’emmarca en el Projecte Lingüístic Plurilingüe del centre que s’està actualitzant. La nostra proposta  de treball plurilingüe es basa en què els alumnes puguin buscar i trobar informació, adquirir coneixements, elaborar-los i fer produccions pròpies utilitzant la llengua vehicular pròpia i l’anglès. Perquè aquest treball sigui realment efectiu, considerem que es necessita per un costat un cert domini de la llengua anglesa i, per altra banda, l’ús sistemàtic de les TIC.

Aquestes consideracions prèvies ens han fet situar el nostre projecte  al Cicle Superior de l’Educació Primària. El curs 2012-2013 s’iniciarà a sisè i el curs 2013-2014 es continuarà a sisè i, a partir de l’avaluació del primer any d’implementació del projecte, s’iniciarà a cinquè.

L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural a Cicle Superior té una assignació horària de quatre hores setmanals al nostre centre. Una d’aquestes sessions es farà en anglès amb la presència mínima de dos professors a l’aula. Un d’ells serà un dels especialistes d’anglès que impartirà tota l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural i el reforç anirà a càrrec dels altres especialistes d’anglès. 

No comments:

Post a Comment